Fylkesmannen skriver slik på sine nettsider:

Alle bekreftet at avlingssvikten er betydelig, men med variasjoner innad i fylkene. Verst rammet er antagelig områdene rundt Evje og Åmli. I disse områdene var det også svært vanskelige forhold under våronna, og mange fikk derfor ikke ut gjødsel. Mange bønder jobber døgnet rundt for å få vannet jordene og er bekymret for hvordan fôret skal strekke til over vinteren. På de verst rammede plassene er beitene nå så tørre at det må fôres med 1. slått.

For mange bønder vil det være aktuelt å søke om «erstatning for klimabetinget avlingsskade» til høsten. For å lette på arbeidet med erstatningssøknaden er det viktig å føre en god beitelogg samt å melde inn til kommunen at skade har oppstått eller vil kunne oppstå. Dersom det er ferietid i kommunene, er det beste å sende en e-post til kommunen.

Når det gjelder sviktende kornavlinger, kan det være aktuelt å slå dette som grønnfôr. Det er mulig å gjøre dette og fortsatt søke om erstatning for korn. Arealet legges da inn som korn i produksjonstilskuddssøknaden, selv om det slås til grønnfôr. Ved beregning av erstatningen for korn kommer grønnfôret til fratrekk.

Søknadsskjema og mer informasjon om erstatningsordningen finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Det er viktig for bøndene å holde nær kontakt med rådgivingstjenesten fremover, så man blir informert om de muligheter som finnes, som f.eks. fiberrike kraftfôrtyper. Be om hjelp til å vurdere hvordan man best skal benytte grovfôret gjennom innefôringssesongen.

Foto: øystein moi