Det er moro å oppleve en fylkeskommune der både administrasjon og politikere har ambisjoner på vegne av verdens viktigste næring.
Nå bygges fjøs på den gamle landbruksskolen, som skal integreres ennå nærmere den nye videregående skolen som planlegges i Tvedestrand. Den skal bli et topp moderne "plusshus", mens det etableres både biogassanlegg og solceller på gårdsbruket på Holt.

Her er de framoverlente politikerne Arild Windsland (H), Jon-Olav Strand (Krf) og Knut Austad (Sp) sammen med bondelagsleder Erik Fløystad foran nybygget på Holt