Det er den aller fyrste dagen i vårmånaden mars, og fylkesstyret i Aust-Agder er samla på Agderkontoret. Hardt, og viktig, arbeid i teneste for bøndene på Sørlandet. F.v. Fatima Aakhus, Finn Aasheim, Erik Fløystad, Olav Lidtveit, Marit Gunn Tveit, Katrine Hesnes Jarnes, Knut Erik Ulltveit og Erling Brekkemoen. ( foto: øystein moi )