(For aktuelle informasjonsmøter - se nederst i artikkelen:)

Det har kommet store nedbørsmengder på Sørlandet de siste ukene. Nedenfor følger noen råd dersom du har fått skader på din eiendom og/eller avling som ikke er høsta.

Ved skade, eller mistanke om skade, er det svært viktig å sørg for god dokumentasjon. Ta bilder og gjør notater. Gjør det du kan for å forhindre ytterligere skader. Deretter må du melde fra om skade så raskt som mulig.

Det er tre ordninger som er aktuelle for deg i forbindelse med naturskade:

  • Privat forsikring
  • Naturskadeordningen
  • Avlingsskade- forutsatt at det er skade på avling som ikke er høsta.

Privat forsikring
Bygninger, innbo, maskiner og utstyr som er forsikret mot brannskade er også forsikret mot naturskade. Rundballer er forsikret mot naturskade dersom du har vareforsikring. Dersom du har fått en naturskade på forsikret eiendom og/eller løsøre, ta snarest kontakt med ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil kontakte takstmann.

Naturskadeordningen

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret. Skader på jordbruksareal, veier og jordbruksarealer omfattes av naturskadeordningen. Du er selv ansvarlig for å innhente takst og anbud.

Meld skaden til Landbruksdirektoratet innen 3 måneder. https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Avlingsskade

Har du fått skade på avling som ikke er høsta kan du få utbetalt avlingsskadeerstatning. Avlinga må da være under 70 % av normalårsavling og erstatninga omfatter ikke kvalitetstap. Meld fra om skade eller mistanke om skade til ditt landbrukskontor så raskt som mulig! Søknadsfristen for avlingsskade er 31. oktober. Mer informasjon finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Har du i tillegg tegnet forsikring for avlingstap hos ditt forsikringsselskap, vil egenandelen reduseres dersom du omfattes av den offentlig avlingsskadeordningen.

 

Egenandeler

Erstatningsordningene kompenserer ikke de økonomiske tapene fullt ut. Erstatningen dekker kun gjenoppretting til opprinnelig stand.

Ved utbetaling av naturskadeerstatning fra forsikringsselskapet skal det betales en egenandel på kr 8000. Ved erstatning fra naturskadefondet trekkes det en egenandel på 30 prosent opp til kr 100 000, og 15 prosent av den delen som overstiger kr 100 000.

Andre spørsmål

Mange lurer på om rundballer som har vært i vann kan brukes. Her er noen råd om den saken fra Norsk Landbruksrådgivning Agder https://agder.nlr.no/nyheter/2017/flom/

Les mer om naturskadeerstatning: https://www.bondelaget.no/naturskadeerstatning/

Her er noen nyttige telefonnummer:

Gjensidige: tlf 03100. Gjensidige anbefaler at du melder skader via nett pga. stor pågang www.gjensidige.no

Norges Bondelags avdeling for regnskap og juridisk service: tlf 22 05 45 00.

  • Forsikringsspørsmål og naturskade: avdeling for regnskap og juridisk service v/Aina Bratlie eller Karoline A. Hustad
  • Avlingsskade: næringspolitisk avdeling v/Elin Marie Stabbetorp

Norges Bondelags Agderkontor: tlf 38 07 19 71

Norsk Landbruksrådgivning Agder: tlf 38 18 39 00

 

I forbindelse med overnevnte vil det bli arrangert to informasjonsmøter.
På møtene vil Fylkesmannen, Landbruksdirektoratet (ansvar for naturskadeordningen) og Gjensidige være til stede.

Arrangør: Fylkesbondelagene i Agder og Fylkesmannens landbruksavdeling

 

Finn Aasheim
Organisasjonssjef

Norges Bondelag Agderkontoret

tlf 38 07 19 71 / 922 95 713


(foto: moisund.com )