Flere vil være medlem i Bondelaget

Publisert 
Av Øystein Moi,
Bondevenn
Foto: øystein moi

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. På tampen av året teller vi 63 500 medlemmer, og det er tjue år siden medlemstallet var like høyt.

(Tekst:  Guro Bjørnstad - artikkelen blei første gang  publisert på NB sine nettsider den 20.12.2017 )

På tampen av året teller vi 63 500 medlemmer, og det er tjue år siden medlemstallet var like høyt.

- Det er gledelig at flere ønsker å være medlem av bondelaget, dette er et resultat av organisasjonens langsiktige jobbing for medlemmenes interesser, sier lederen for de 63 500 medlemmene Lars Petter Bartnes.  -  At Bondelaget trekker til seg flere medlemmer, tyder på at vi er relevante for mange.

- Våre medlemmer produserer trygg mat over hele landet. Våre medlemmer er også de som støtter opp om norsk landbruk ved å velge norsk mat i butikken. Jeg er utrolig glad for å ha så mange medlemmer i ryggen, sier Bartnes.

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Vi har 515 lokallag landet over. Bondelaget jobber for å øke matproduksjonen på norske ressurser, og å bedre vilkårene for landbruket.

Her kan du melde deg inn i Bondelaget.

Medlemstallet i bondelaget har økt de siste årene, og laget har en netto tilvekst på mer enn 400 medlemmer siden årsskiftet. Ekstra mange meldte seg inn i november, da verving stod på agendaen i hele organisasjonen.

Det er personlige medlemmer som bidrar til økningen, men andelen av bønder og grunneiere som er medlem i bondelaget, øker også. 


Reidun Svaland tilhører Vennesla Bondelag. Aktiv og samfunnsengasjert. En landbrukets ambassadør av aller beste slag. ( foto: øystein moi )

 

Våre samarbeidspartnere