Foto: tor erik leland

Meir enn 30 personar møtte opp på dugnaden og fylkesleiaren i Bondelaget, Tor Erik Leland, ynskjer å rette ein stor takk til m.a. deltakarar frå Jeger & Fisk - og medlemmer av det lokale Elveeeigarlaget.
Alle gjorde ein framifrå innsats med å rydde opp etter den lokale "Synnefloden."
Høg vassføring i Lygna no om dagen gjer at ein truleg må annonsere ein ny ryddedag noke seinare på våren. Det var nemleg ikkje alle stader ryddegjengen kunne take seg fram denne kalde og regnfulle laurdagen i april.

Foto: finn aasheim

Det var Lista og Lyngdal Bondelag, Hægebostad Bondelag, Elveeigarlaget og lokalavdelingen av Jeger & Fisk som tok affære i samband med oppryddingsaksjonen. ( foto: tor erik leland )

Det var kkje berre landbruksplast dei fann i strandsona ...  (foto: tor erik leland )

Foto: tor erik leland