Fyrste stopp på turen var på Landbrukskulen på Holt. Her fekk dei to fylkesstyra eit verdfullt møte med den øvste leiinga ved skuken - og ikkje minst vat det sett av rikeleg med tid til ei omvisning i det nye mjølkefjoset på skulen. ( foto: øystein moi )

 

Fylkesleiar Fløystad i djup samtale med rektor på skulen. (foto: øystein moi )

 

Sjølv røynde fylkesstyremedlemmer, og dugande gardbrukarar, vert som små born att når dei vert plassert i ein splitter ny kalvebinge. Åge Gyland og Inger Liv R. Thoresen er flotte ambassadørar for landbruket på Agder. Gilde folk på alle vis.( foto: øystein moi )

 

Eit sterkt lag. To ulike generasjonar. To staslege gutar. Leiar - og nestleiar. Erik Fløystad og Knut Erik Ulltveit.  (foto: øystein moi )

 

Knut Erik fann stadig nye og spanande "duppeditter" i det nye fjoset på Holt. ( foto: øystein moi )

 

Marit Gunn Tveit er leiar av Lillesand Bondelag og he samstundes fast sete i Aust-Agder fylkesstyre. Ho vart særs nøgd denne føremiddaggen då ho fann ein maskin som kunne kleie ho på ryggen. Ho var såleis vanskeleg å få med seg vidare på fagturen ... ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Bønder og byråkratar med stø kurs mot Lyngør. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystin moi

 

Det er ikkje alltid like lett å få røynde sauebønder ombord i ein moderne plastbåt ..... ( foto: øystein moi )

 

foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Åge Gyland. Einsam i høgda. (foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Sumarsesongen er på hell. Austlendingane he reist heim. Eit nytt skuleår tek til. Turistane kjem vonleg attende til Lyngør neste år. ( foto: øystein moi )

 

Einsam i høgda ... ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Raud lanterne på styrbord side - eller er det motsett ??  (foto: øystein moi )

 

Så vil me nytte høvet til å takke Knut Helmer for ein himlande gild og lærerik tur. Dugeleg med fagleg påfyll. Vitjing i fjoset på Holt, vitjing hjå ein grisebonde i Tvedestrand, nærkontakt med villsauar på Lyngør, orientering om kulturlandskapspleie på den "ytterste nøgne ø " - og eit langt styremøte på dag nr to.  Den siste bolken, i tingsalen på hotellet, lyt rett nok  organisasjonssjef Aasheim få all heider og ære for. ( foto: øystein moi )