Landbruksdirektoratet skriv i ei melding, datert 19.12.2017, at utsetjinga i hovudsak  skuldast  behov for meir tid for å kunne leggje fram løysinger og grunngjevinger som til sist vil vere eit godt grunnlag for vidare sakshandsaming.

- Det er bare positivt at gruppa tar seg god tid med arbeidet, det gir oss bedre tid til å følge opp fra Bondelagets side. Foreløpig vet vi lite om hva som vil ligge i forslaget, men en rapport fra NIBIO har foreslått løsninger som kan få store konsekvenser for enkelte bruk. Når forslaget etterhvert kommer, må vi få til en bred høringsrunde i Bondelaget, der lokallaga får sagt sitt om hvilken betydning forslaget vil få for dem, sier Tor Erik Leland på ei skurrete og tilårskomen telefonline mellom Selandsdalen og Kvadraturen i Kristiansand.