Statsråden fikk oppleve stor variasjon på sine to dager i Agder. Ruta var omtrent slik:
Mandag: Mindre melkebruk i Iveland (Ole Espen Honnemyr), større sau og storfeproduksjon i Hornnes (Sven Reiersen), beitesamarbeid i Audnedal og større melke- /storfeproduksjon /JDD Maskin i Marnardal (Åshild og Johan Dag Drange).
Tirsdag: Lite melkebruk m. egenprodusert ost (og nedlagt økologisk eggproduksjon...) i Birkenes (Jørn Martinsen/Tjamsland Gård), moderne bærproduksjon og tidligpotet i Reddal (Jon Gaute Lunden, Aanon Midtstue og Gurine Seland/Reddal Fellespakkeri), storsatsing på honning (og blåbær) på Lia (Knut Lia m.fam!) i Grimstad og planteproduksjon på Grimstad planteskole.

Det var en lyttende og interessert minister som fikk høre klare og tydelige budskap fra Agderbøndene. Sitatet i overskriften er nok riktig oppfattet. Om minsteren skal huske noe fra sitt besøk så er nok stikkordene, små skifter, nytte egne ressurser, optimisme på lang sikt og pågangsmot på kort sikt ganske dekkende.

Statsråd Dale, nestleder i Vest-Agder Bondelag, Åge Gyland og Åshild Drange (Marnardal)

Dale, Jørn Martinsen og fylkesmannens landbruksdirektør Tore Haugum (Tjamsland Gård, Birkenes)

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl, Aanon Midstue og Dale (Reddal)

Dale og Knut Lia. Om bier og blåbær.

Aust-Agder Bondelags leder, Erik Fløystad, nyttet sjansen til en alvorsprat med statsråden.