Foto: øystein moi

Tidleg torsdag morgon rulla ein moderne turistbuss, tilhøyrande rutebilselskapet Risdal Touring,  inn på haldeplassen på Harebakken i Arendal. Fyrst ombord i bussen var fylkesleiaren i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad. Snart kom dei sigande fram frå både Froland, Birkeland, Lillesand og Åraksbø. 
Då me noko seinare på føremiddagen passerte Flekkefjord, hadde 47 bondevener frå heile Agder funne sin tildelte plass inne i rutebilen.
Målet var Stavanger, og for fyrste gong i moderne tid vart det skipa til felles leiarmøte for fylkesbondelaga i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.
Etter to spanande og lærerike dagar i tingsalen vart det heile avslutta med ei lang og triveleg økt på den store landbruksmessa Agrovisjon 2016.

Det er sjølvsagt ein omfattande kabal som skal løysast når 47 personar skal få nøkel til kvart sitt rom. Dei tilsette på hotellet var godt førebudd. Det heile gjekk himla greit. ( foto: øystein moi )

 

Olav Lidtveit sin nøkel ser du i øvste rekkja - nummer to frå høgre. Olav fekk rom i 17. høgda. ( foto: øystein moi )

 

Frolendingen, heidersmannen - og gardbrukaren Nils Olsbu tykkjest vere noko ottefull med tanke på å sove så høgt oppe i lufta. Her diskuterer han med ei av dei tilsette i resepsjonen, medan organisasjonssjef Finn Aasheim fyer nøye med i bakgrunnen. ( foto: øystein moi )

 

Ein himlande triveleg kar. Halvard Forgard er lokallagsleiar for Bondelaget i Åseral. Han såg ut til å trivast på bondeting i Stavanger. (foto: øystein moi )

 

Fire mektige menn. F.v. Tor Erik Leland ( fylkesleiar V.A. ) - Erik Fløystad ( fylkesleiar A.A ) - Lars Petter Bartnes ( Leiar av Norges Bondelag ) og Ole Andreas Byrkjedal  ( leiar av Rogaland Bondelag. ) foto: øystein moi

 

Erik Fløystad tykkjest ha eit godt og solid tak på bondelagsleiaren. To venesæle gutar som kjenner kvarandre særs  godt etter mange år i hop i den nasjonale  landbrukssamskipnaden. ( foto: øystein moi )

 

Møteleiar var den tidlegare bondelagsleiaren Bjarne Undheim. Ein artig figur. Full av humør - og allstøtt ein god replikk på lur. Stundom heilt utan filter. ( foto: øystein moi )

 

Foto:øystein moi

 

Delar av Agderbenken. ( foto: øystein moi )

 

Inger Liv R. Thoresen. Fast sete i fylkesstyret i Vest - Agder. Ei umåteleg  gild jente som som he god øvesikt på kva som til ei kvar tid rører seg i landbrukspolitikken. Her fyer ho spent med på kva nyhende  bondelagsleiaren Lars Petter Bartnes he med seg heilt frå hovudstaden. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Ei stille bøn om at den komande jordbruksmeldinga ber bod om ei framleis   trygg framtid for mjølkebruket på austsida av Molandsvatnet. ( foto: øystein moi )

 

Sjur Lauvdal, lokallagsleiar i Marnardal krins, fydde leiarmøtet med eit vaken blikk - og som vanleg med høg og klår røyst. ( foto: øystein moi )

 

To organisasjonssjefar - kvart sitt fylke. Kvar sin røystekrins. Olav Sande og Finn Aasheim var båe to samde om at felles leiarmøte mellom Agder og Rogaland var ei god løysing. ( foto: øystein moi )

 

Plent som på ein rockekonsert på Telenor Arena. Alle tok "selfie" frå tingsalen. Leiarmøtene i Bondelaget er meir populære enn nokon gong. ( foto: øystein moi )

 

Ingen tvil om at dette firkløveret trivdes i Stavanger. F.v. Inger Liv R. Thoresen, Reidun Svaland, Alv Vinjerui og Maryanne Konnestad Lidtveit. ( foto: øystein moi )

 

Marit Gunn Tveit er leiar av Lillesand Bondelag - og he samstundes fasrt sete i fylkesstyret i A.A. Bondelag. På landbruksmessa Agrovisjon 2016 fann ho  brått den perfekte traktoren til  sauebruket "heime på Trøe."  Om det vart handel lyt framleis vere ein godt gøymd løyndom. ( foto: øystein moi )

 

Marit Gunn - inne i felgen på ein Massey Ferguson. (foto: øystein moi )

 

BM Volvo. Eit sjeldan traktormerke på den norske marknaden no om dagen. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Til slutt vil me nytte høvet til å takke våre trugne vener i Rogaland Bondelag for at Dykk tok vel i mot oss. Eit framifrå leiarmøte. Mykje gilde folk, fagleg påfyll og sosialt samvær.
No bør me alle vere godt førebudde til å handsame både jordbruksmeldinga, joprdbruksoppgjeret - og ikkje minst eit  himla viktig stortingsval i september neste år.