Frå Mandal bondelag og Marnardal bondelag he me i dag motteke denne meldinga, som samstundes er sendt på SMS til alle medlemmene:
Bondelaget arrangerer plastryddedugnad langs Mandalselva lørdag 23. april.
Oppmøte kl 10:00 ved Holum skole. Vafler og kaffe i pausen.
Husk støvler - og ta gjerne med ei rive.

 

Frå Lindesnes Bondelag - og Audnedal Bondelag ser meldinga slik ut ( sendt på SMS til alle medlemmene ):
Bondelaget arrangerer plastryddedugnad langs Audna lørdag 23. april
Oppmøte kl 10:00 ved Vigmostad skole. Vafler og kaffe i pausen.
Husk støvler - og ta gjerne med ei rive.

Foto: finn aasheim