– November er den måneden vi legger inn et ekstra gir for å få inn nye medlemmer i Bondelaget. Da har vi en vervekonkurranse for lokallag og fylkeslag, og det er gode premier i vente for de som verver flest,

Konkurransen vekter som vanlig både i prosent og antall slik at konkurransen mellom lokallaga ikke avhenger av om laget har få eller mange medlemmer. Premiene i år er som følger:

  • En kveld med Bondelagskokken for beste fylkeslag
  • Oslotur med overnatting, omvisning på Landbrukets hus og middag for beste lokallag
  • Invitasjon til Norges Bondelags årsmøte for beste enkeltverver

Enkeltververne har svært mye å si for endelige resultater av vervemåneden. I år får vinner derfor beste enkeltverver også et hørselvern av typen Peltor (verdi 6 300 kr). Peltoren er signert av Bjørn Gimming.

Hvorfor bli medlem

I Bondelaget får du et stort og faglig fellesskap, og det å være mange gir styrke og påvirkningskraft. Gjennom jordbruksavtalen har Bondelaget forhandlingsrett med staten og forhandler for best mulig rammevilkår for hele landbruket. Som medlem kan du delta på fagsamlinger, lokallagsmøter, eller bare ta deg en kveld i godt lag på en bondepub, og samtidig gripe muligheten til å påvirke for å bedre vilkåra og synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet.

– I Bondelaget jobber vi hver dag for å bedre vilkåra til bonden og for å sikre at vi har et landbruk i hele landet. Vi er en demokratisk organisasjon med lokallag over hele landet, så hvis du møter opp i lokallaga og sier din mening så vil du bli hørt. Sammen skaper vi levende bygder og oppnår resultater for norsk matproduksjon,

Som medlem får du også gode rabattordninger hos Gjensidige, Tun Media og Landkreditt bank og forsikring. Gjennom Agrol-avtalen kan du benytte deg av en rekke fordeler ved kjøp av drivstoff, telefoni, strøm, byggevarer, biler, reiser m.m. Bondelaget gir deg abonnement på Bondebladet, gratis standardavtaler, årlig almanakk og rabatterte kurstilbud.