Under årsmøte til Norges Bondelag ble Bjørn Gimming valgt som ny leder. Gimming er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv på alle nivå.

Han har også god kjennskap til jordbruksforhandlingene. Gimming har også hatt ansvar for Bondelagets internasjonale arbeid i flere år.

- Dette er et verv jeg gleder meg veldig til å ta fatt på. I starten nå blir det viktig for meg å reise rundt og lytte til hva medlemmene har å si, sier Gimming.

Gimming sier han ønsker å løfte medlemsdemokratiet videre, løfte inntektskampen og løfte den sosiale stillingen til bonden i årene som kommer.

- Jeg ønsker å være en samlende person. En person som ser alle sidene av landbrukspolitikken og hvordan den virker, sier han.

- Som person er jeg grundig, reflektert og kunnskapsrik. Jeg har med meg mye erfaring fra mange år i Norges Bondelag, som jeg skal bruke til det beste for organisasjonen, avslutter han.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og har vært 1. nestleder siden 2016.