I går ble det meldt at sykdommen åpen yngleråte er påvist i Evje og Hornnes. For en del år siden skapte sykdommen store utfordringer for birøktere i sør, særlig i Aust-Agder.

Normalt pålegger Mattilsynet sanering, som er et alvorlig virkemiddel. Birøktere som pålegges sanering kan søke erstatning via fylkesmannen.

Mattilsynet gir følgende råd for å forebygge smitte:

Birøktere kan forebygge åpen yngelråte ved blant annet å:

Skifte til dronninger fra bistammer med god utrenskningsevne

Jevnlig skifte ut vokstavler og sende gamle vokstavler til omsmelting

Rengjøre kubemateriell

Plassere biene i områder med godt nektartrekk og god pollenforsyning

Fôre biene i trekkpauser

Ikke å fôre biene med honning og pollen, eller bruke bruk bimateriell, som kan være kontaminert med den sykdomsfremkallende bakterien.

Les mer om sykdommen hos Mattilsynet

og hos Norges Birøkterlag

Det var NRK Sørlandet som meldte om saken i går.