FKRA har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjon av kraftfôr på ca 70 % de siste 9 år. Effektivisering og forbedringer gjennom hele bedriften er sammen med salgsøkningen årsaken til det gode resultatet. Vi har gjennomført 1600 små og store forbedringer i løpet av 2015.

Foto: øystein moiButikkene våre har hatt en fin økning i besøkstallet. Aktiviteten for innendørs mekanisering øker og det er særlig innenfor melkeproduksjon investeringene er størst.

For konsernet ble de samlede driftsinntektene 2 757 mill kr mot 2 617 i 2014. Driftsresultatet ble 107 mill kr mot 83 mill kr i 2014. Resultatet før skatt ble 81 mill kr mot 51 mill kr i 2014.

Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 30 mill kr til bonus. Det er en økning på over 40 % fra 2014 og vil gi medlemmene en utbetaling på 2 % av tonnvarekjøpet.

Konsern

Mill. kroner 2015 2014
Driftsinntekter 2 757 2 617
Driftsresultat 107 83
Res. før skatt 81 51
Årsresultat 75 46
Egenkapital 384 341

Datterselskapene viser en klar resultatframgang. Selskapet Fish4Dogs har hatt en svært positiv utvikling med salgsøkning på 11 % og mer enn en resultatdobling fra 1,6 til 3,6 mill kr.