Det har vært forhandlet rekordlenge om avtalen som ble inngått i dag. Forhandlingsutvalget melder om tøffe tak for å få endret/bremset viktige retninger i regeringens politikk.

Du kan se utslag for ditt bruk om du følger denne linken og bruker regnearket.

Her er kommentarene fra Bondelagets fylkesledere i Agder:
Vest-Agder, Tor Erik Leland:
- Stor respekt til forhandlingsutvalget som har stått på til siste time og to døgn på overtid. Avtalen er ikke utprega god, men et brudd ville ikke gitt oss mer, vi har tvert imot fått dempet de verste utslagene. Forslaget på 70 millioner i budsjettkutt er snudd til en økning på 100, og det med en minister fra et parti som tidligere har foreslått milliardkutt i landbruksstøtten. I tillegg har vi fått til en noenlunde flat fordeling, men har dessverre ikke fått styrket de mindre brukene i så stor grad som ønskelig. Vi har signert på en brukbar avtale som gir oss mer enn et brudd ville gjort, det er ikke det samme som at vi har legitimert regjeringens landbrukspolitikk. Vi har fortsatt mye å jobbe med framover.

Aust-Agder, Erik Fløystad:
- Avtalen som er inngått er viktig for å signalisere at også små og mellomstore bruk er ønskelige og nødvendige for at landbruket skal levere i tråd med Stortingets forventninger. I forhold til statens tilbud har det lykkes våre forhandlere å sikre minst samme utvikling for de mindre bruk. Dette var viktig etter at de store fikk betydelig mer i de foregående oppgjør. Jeg savner fortsatt vilje til å innføre et driftsulempetillegg som jordbruket krevde.
Løsdriftskravet for storfe er utsatt til 2034. Det gir bedre tid til omstilling, men det er fortsatt viktig å arbeide for økonomiske virkemidler som kan bidra til nødvendige ombygginger på mindre bruk.

Mer om jordbruksavtalen

Bondelaget, her ved leder Lars Petter Bartens, kom søndag til enighet med staten om en jordbruksavtale for 2017.
Bondelaget, her ved leder Lars Petter Bartens, kom søndag til enighet med staten om en jordbruksavtale for 2017.
 • 15. mai inngikk Norges Bondelag avtale med staten i jordbruksoppgjøret for 2017.  Dette er hovedtrekkene i avtalen. 
 • Totalramme på 350 millioner kroner. Dette er 260 millioner kroner mer enn statens tilbud. 
 • Budsjettoverføringene til jordbruket økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner kroner mer enn tilbudet fra staten.
 • Avtalen gir øker inntektsmulighetene i landbruket med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017. Det er 5900 kroner mer enn i tilbudet. 
 • Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak

Målprisene endres slik

• Melk  + 5 øre/l
• Svin   + 9 øre/kg
• Potet  + 15 øre/kg
• Frukt og grønt    + 2,5%
• Mathvete  + 9 øre/kg
 •Rug  0 øre/kg
• Bygg, oljevekster og erter + 7 øre/kg
• Havre  + 6 øre/kg

Bedre resultat for små og mellomstore bruk

Økonomien er styrka gjennom å øke driftstilskuddet med 8000 kr pr daa og husdyrtilskuddet med 241 kr for de første 16 kyra.

Utslag for noen av referansebrukene

Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk, inkludert kostnadsdekning og inntektsverdi av skattefradraget.

Løsdriftskravet utsettes

 • Kravet til omlegging til løsdriftsfjøs for storfe utsettes fra 2024 til 2034. 70 prosent av melkebøndene og mange bruk med storfe driver fortsatt i båsfjøs. Hovedsaklig dreier det seg om små og mellomstore gårder. 

Arealtilskuddet

 • I tilbudet fra staten lå det et kutt på 75 kroner per dekar i sone 1, noe som ville betydd en fjerning av arealtilskuddet her. I avtalen reduseres tilskuddet med 35 kroner. 
 • I sone 3 og 4 reduseres grovfòrtilskuddet med 5 kroner per dekar. 
 • Kulturlandskapstilskuddet er redusert med 13 kroner pr. dekar. 

Distriktstilskuddet for egg

 • I tilbudet fra regjeringa ble dette foreslått avviklet. Etter forhandlingene endte satsene på 25 øre per kilo på Vestlandet og 75 øre per kilo i Nord-Norge. 

Storfe

 • Staten foreslo i tilbudet å ikke gi kvalitetstilskudd i klasse O, samt en sats på 8,75 kroner per kilo i klasse O+. Motivert av å kunne gi flere produsenter muligheten til å være med på satsinga på storfekjøtt forhandlet Bondelaget fram en sats på 3 kroner i klasse O og 7 kroner i klasse O+. 
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kroner per dyr. 
 • Driftstilskuddet økes 8000 kroner per dyr. 

 

Korn og kraftfòr

 • Arealtilskuddet økes med 13 kroner i sone 1-4. 
 • Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 13 kroner per dekar. 
 • Kraftfòrprisen forventes å øke med 3 øre per kilo som følge av jordsbruksoppgjøret.