Årets avløser Michal Bobowski omkranset av t.v. daglig leder i Landbrukstjenester Sør SA, Elisabeth Skarseth Johnsen - og t.h. nestleder i styret Odd Arild Eikeland fra Konsmo. ( foto: pressefoto)

 

Michal Bobowski kommer fra Polen og har jobbet for Landbrukstjenester Sør siden 2007. I all hovedsak med melkeproduksjon på gårdene rundt i Marnardal.

En bonde som bruker Michal på sin gård skriver slik:
" Michal er en flink og positiv avløser. Han er presis og effektiv - og han har god flyt i arbeidet. Han er rolig og flink med dyr, og han ser raskt hvis noe er galt i fjøset.
Michal er god til å utføre arbeidet slik bonden vil, og finner ofte bedre og mer effektive måter å utføre arbeidet på. Han kan jobbe selvstendig, og han kan gjerne ha ansvar for besetninger over lengre tid i forbindelse med sykdom og ferier.
Michal er en flott kar som gjør en god jobb, og han er så absolutt en Årets Avløser."