Så langt etter korona-nedstengningen har innreisetillatelse bare omfattet EØS-land, men nå utvides den til såkalte «tredjeland». For mange av disse landene kreves det også visum for å komme inn til Norge.

Det er både viktig og gledelig at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge. Mange produsenter er avhengige av både arbeidskraft med opparbeidet erfaring fra tredjeland, og vi har jobbet over lengre tid for å få dette til.  

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Ukraina, Vietnam og Filippinene

De siste årene  er det ankommet ca. 3 000  sesongarbeidstaker årlig til norsk landbruk fra tredjeland, en stor del fra Ukraina, Vietnam og Filippinene. Mange av disse er nøkkelpersonell i drifta der de jobber, og med en kompetanse som ville vært vanskelig å erstatte. Parallelt har det vært jobbet for å kunne bruke norsk arbeidskraft.

 At tillatelse nå blir gitt er svært viktig for å holde opp produksjonen og leveransene innenfor flere av kulturene i grøntsektoren.

Det har vært stor usikkerhet om tilgangen på nødvendig arbeidskraft til våronna og innhøstingen, noe som har påvirket bondens planer for hva som kan bli produsert. Nå kan produsentene  få den arbeidskraften de trenger, selv om det fremdeles vil kunne være noen utfordringer.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Gjengangersak

Denne saken har vært en gjenganger i møtene som Bondelagets ledelse har med landbruksminister Bollestad, og med andre statsråder. Det er derfor svært gledelig at regjeringsapparatet endelig snur i saken og åpner for innreise.

Det er fra før avklart at visumsøknader som er sendt skal kunne bli behandla ferdig i påvente av endelig innreisetillatelse. Forhåpentligvis vil en derfor raskt kunne komme i gang med innreise blant dem som nå har venta på denne avgjørelsen.