Lokallag Gård Vertskap Dato
Grimstad Rygene Dagny Knutson

11.aug

Arendal v/ Rygene kirke Fam. Øystad

25.aug

Froland Ovelandsneset Fam. Kittelsen

25.aug

Åmli Åmli Gårdsmeieri Fam Damman / Landmann

07.sep

Kristiansand Drangsholt Fam Gabrielsen / Lunde

25.aug

Lista og Lyngdal Skeime Gård Fam. Skeime

25.aug

Vennesla Nyberg Fam. Vinjerui / Thoresen

04.august