Innovasjon Norge, Tine SA og Bondelaget inviterer til møte på

Holt Landbrukskole onsdag 6. november fra kl 19.00

 

Tema:

Innovasjon Norge om mobilisering for landbruksprosjekter i Aust-Agder

-informasjon om investering- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket (IBU-midler) v/ Lilly Berland

Dyrevernnemda og Mattilsynet, rutiner ved besøk v/ Johan Ribe og                  Gunn Kristin Osaland                                                                                                 

Tine SA, om dyrevelferdsprogrammet i Tine v/ AU

 

På dette møte skal dialogen være åpen og god. Her må vi stille spørsmål, og ikke minst komme med innspill. Målet må være å få til en god dyrevelferd som alle kan leve med og akseptere.