Velkommen til Årsmøte i TYR Sørlandet!

Sammen med årsmøte for 2017 ønskes det å informere omkring Storfekjøttprosjektet på Agder 2017-2020 v/ Jacob Saaghus NLR.

Og Bonde Jørund Kvaale Hansen kommer og forteller om sin erfaring med oppstart og bruksbygging til ammekuproduksjon.

Møte avholdes Torsdag 8. mars 2018 kl 19.30Hotell Dølen, Evje.

Arrangementet er åpent for alle interesserte som kan ha nytte og glede av å delta, så ta med deg hvem du måtte ønske.  Be gjerne med deg naboen også.

Det blir spandert/servert 2 retters middag etter årsmøtet på råvarer fra storfe.

Sakliste:

  1. Valg av møteleder

  2. Valg av 2 til å underskrive protokollen

  3. Godkjenning av innkalling og saksliste

  4. Erfaring med oppstart og bruksbygging av Bonde Jørund Kvaale Hansen

  5. Jacob Saaghus informerer om Storfekjøttprosjektet 2017-2020

  6. Årsmelding

  7. Regnskap

  8. Aktivitetsplan 2018

      9.   Valg 

     10.  Eventuelt
     

Påmelding innen 5. mars til Hildur Brøvig på mail: hildur.brovig@nortura.no

eller på tlf: 95020392

Innspill til årsmøte må være levert innen 21 februar på mail til: hildur.brovig@nortura.no

 Vel møtt til et hyggelig Årsmøte

 Mvh Styret i Tyr Sørlandet