Kjøttfe i Valle.

 


Dato: 22. februar 2017 19:00 - 22:00
Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord
Ansvarlig: Setesdal regionråd, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Velkommen til motivasjonsmøte i Byglandsfjord 22. februar!

Program:

  • Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar – mogelegheiter og utfordringar i Setesdal, v/landbruksdirektør Tore Haugum.
  • Berekraftige reisemål – lokalmaten sin rolle, v/dagleg leiar i Setesdal regionråd, Signe Sollien Haugå.
  • Spælsau frå Setesdal – nye mogelegheiter, v/prosjektleder Øyvind Nese.
  • Frå idé til marknad, v/spesialrådgjevar Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Norge.
  • 4640 Søgne – erfaringar til inspirasjon, v/Terje Pettersen.

Paneldebatt: Landbruk pluss – kva er plussen i Setesdal?

Det blir servering av lokalmat.

Setesdal regionråd, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil vera til stades og kan gjerne ta ein prat med deg om dine idear – og eventuelt gjera avtale for oppfølging av initiativet ditt.

Arrangør: Setesdal regionråd, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.