Vest Agder sau og geit inviterer til utmarksdag med heie tur søndag 30 juni kl 10.30 på Øksendal i Sirdal.

Frammøte ved Øksendal skule for fagdel inne.

    • Beite og utmarksrådgiver i NSG Per Fossheim innlegg om beitebruk.
    • Orientering om utbygginger i beiteområde til Sirdal sør beitelag Sven Haughom
    • Frå forhandling til utbygging Leif Lindefjeld Tonstad vindpark grunneigarlag.

Kl 12.00 salg av mat Sirdal sau og geit.

Bruktbutikken til Sirdalskameratane på skulen er open heile dagen.

    • Kl 13.30 Fottur frå Listøl, samling i enden av Listølvegen, 2 km frå FV976 bomveg kr 50. Heietur rundt Vardefjellet 618 m o h. Fotturen er ca 3,5 km med utsikt til område.

Familievennlig tur, alle velkomne.

Vest Agder Sau og Geit Sirdal Sau og Geit