Økonomisk Rådgivning as arrangerer kurs innenfor fagfeltet generasjonsskifte.
Kurset tar for seg  de formelle sidene - og de mellommenneskelige temaene.