Tid: 23.03.18 09:30 - 13.30
Sted: I Kristiansand området

 

Temamøte med Jogeir M. Agjeld som nå arbeider med presisjonsjordbruk og maskinteknikk i NLR Sentralt. Han har 20 års erfaring som journalist i Bedre Gardsdrift, med landbruksteknikk som hovedfelt. Han har arbeidet mye med trafikkregler for landbruksmaskiner. Noe som har ført med seg mye kontakt med myndighetene. Jan Karstein Henriksen orienterer om maskinmålinger, som har med sikkerhet å gjøre, utført i Agder.