Statens naturoppsyn, Norges jeger- og fiskerforbund og Jakt- og fiskesenteret inviterer til temakvelder med kursing om ulv og ulvejakt i Lyngdal, Åmli, Bø og Sokna.

Den sør-skandinaviske ulvebestanden er i stadig vekst. Myndighetene legger opp til at jakt utført av vanlige jegere ved lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i forvaltningen av ulvebestanden.

Kunnskapen om ulv- og ulvejakt har begynt å komme tilbake i noen områder i takt med økningen i bestanden. Men når stadig nye områder får besøk av ulv vil ulvejakt være noe helt nytt for mange jegere og da må man rett og slett starte med å bygge opp kompetansen.

Dette er både jegere og beitenæringen interessert i å bidra til! Derfor har  Norges Jeger og Fiskerforbund sammen med sine fylkeslag i Vest Agder, Aust Agder, Telemark, Buskerud, Jakt- og Fiskesenteret og Statens Naturoppsyn gått sammen om å invitere til gratis kurskvelder om ulvejakt. Gjennom dette er håpet å øke kompetansen til de som ønsker å prøve seg på denne spennende viltarten!

Kurskveldene er identiske og har dette programmet:

1. Ulvens biologi og atferd, spor og sportegn, forvaltning og lovverk, bestandsstatus, registrering og rapportering ved Erik Ola Helstad, Statens Naturoppsyn

2. Lisensjakt på ulv ved Eivind Lurås, Jakt og Fiskesenteret

  • Organisering
  • Sporing
  • Jaktformer og jaktteknikk

Tidspunkt og sted for kursene er: 

  • Mandag 13.11.17 kl.18-21 - Rosfjord Hotel, Lyngdal, Vest Agder
  • Tirsdag 14.11.17 kl. 18-21 - Kommunstyresalen, Åmli, Aust Agder
  • Onsdag 15.11.17 kl. 18-21 - Bø Hotell, Bø, Telemark
  • Torsdag 16.11.17 kl. 18-21 - Rustad Kafe, Sokna, Buskerud

Kursene er gratis! Enkel bevertning.