Sørlandssamlinga 2017

Fredag 13. januar er det klart for ei ny Sørlandssamling. Eit spanande fagleg program, og høg sosial faktor gjer at du bør sikre deg plass allereie i dag. Det vert garantert stor etterspurnad etter kvar einaste hotellseng denne helga. Påmeldingsskjema finn du på neste side.

NORSVIN Agder, Nortura, Geno, TINE Rådgiving, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norsk landbruksrådgiving Agder i samarbeid med Norges Bondelag, Agderkontoret inviterer til årets Landbrukstreff for husdyr- og grøntprodusenter "Sørlandssamlinga 2017" på Thon Hotel Sørlandet, Kristiansand den 13. - 14. januar.

 

 

Også i år har vi lykkes i å hente inn gode foredragsholdere til Sørlandssamlinga. Vi tror samlingen kan bidra til å gi økt faglig kompetanse og i tillegg treffes vi til hyggelig sosialt fellesskap.

Fredag er dagen vi samles til fellesforedrag, om kvelden blir det festmiddag – underholdning – utdeling av "Mi har det greit prisen". Etter den offisielle delen blir det musikk og dans.

På lørdag deler vi forsamlingen i følgende faggrupper:
Sau – gris – melk – kjøtt – grønt/bær – økonomi

Unge bønder ønskes spesielt velkommen!
Er du interessert i landbruket, kanskje ser for deg en framtid som matprodusent, kom på Sørlandssamlinga, få inspirasjon. Er du ung bonde under 30 år blir deltakeravgiften sterkt subsidiert.

Påmelding

Påmelding innen mandag 19. desember 2016 i påmeldingsskjema etter programmet, eller på SMS eller e-post til, (oppgi faggruppe du ønsker å være deltaker på):

Etter 24. desember er alle påmeldinger bindende.

Priser

 • Pris pr. pers. m/overnatting og full pensjon kr 1990,- tillegg enkeltrom kr 100,-
 • "Unge bonde" m/overnatting og full pensjon kr.1490,- tillegg enkeltrom kr. 100,-
 • Dagpakke uten overnatting/middag kr 580,- pr.dag
 • Middag for de som kun betaler dagpakke kr. 510,-

Husk!

 • På sørlandssamlinga er det tradisjon for å stille med ektefelle/følge.
 • Fagsamlinger er fradragsberettiget.

PROGRAM FREDAG 13. JANUAR

 • Kl. 10.00 Innsjekking/registrering
 • Kl. 11.00 Lunsj
 • Kl. 12.00 Åpning av samlingen ved Jon Leif Eikaas
 • Kl. 12.05 Gardsfruene v/ Live S Skinnes
  • Hvordan ta hele gården i bruk
 • Kl. 12.45 Lars Petter Bartnes, Bondelags leder
  • Den nye stortingsmeldingen om landbruket               
 • Kl. 13.15 Knut Storberget, Arbeiderpartiet
  • Den nye stortingsmeldingen om landbruket
 • Kl 13.45 Pause med enkel matservering
 • Kl 14.30 Arne Kristian Kolberg, Konsernsjef Nortura SA
  • Marked – fra gård til bord
 • Kl 15.00 Trond Reierstad, Styreleder Tine SA
  • Marked – fra gård til bord
 • Kl 15.30 Eivind Haalien, produktgruppesjef lokalmat i Norgesgruppen
  • Hva er lokalmat, lokalmat markedet, hvordan lykkes og fremtiden for lokalmat.  
 • Kl. 16.00 Tid for spørsmål mm
 • Kl 16.30 Arne Brimi
  • Hva betyr Norske råvarer for den norske befolkning, restaurantbransjen / hotellnæringen – motivator for å produsere norske råvarer
 • Kl  17.20 Info fra vidergående skoler, KVS Lyngdal, Søgne og Holt om rekrutering til landbruks skoler
 • Kl. 18.00 Samling for unge bønder
 • Kl. 20.00 Middag/Underholdning/Sosialt samvær og utdeling av "Mi har det greit prisen"

PROGRAM LØRDAG 14. JANUAR  

Samling i grupper for fagforedrag. Felles kaffe og frukt kl 11.00

Kl.

Svinegruppa møteleder: Knut Helmer Feltstykke

09.00

Stell av smågris og slaktegris, v/ Marie Stenklev, Nortura

10.00

Foringsrådgivning, v/ Gert vogntoft, FK

11.00

Pause, kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Slik driver jeg, v/ Beate Menes Didriksen

13.15

Oppsummering i plenum

Kl.

Melkegruppa møteleder: Mari Friestad

09.00 Faktorer som påvirker fruktbarheten, v/ Inger Husveg Lassen, Geno

10.00

Storfehelse, v/ Kai Arne Årseth, TIne

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Foring, v/ Harald Volden, Tine

13.15

Oppsummering i plenum

Kl.

Kjøttgruppa Møteleder: Bengt Egil Elve

09.00

Ammekua før kalving, v/ Kirsti Bjørndal, Veterinær

10.00

Stell av kjøttfekalven, v/ Kirsti Bjørndal, Veterinær

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Foring av ungdyr til liv og slakt, v/ Ola Stene, FK

13.15

Oppsummering i plenum

Kl.

Sauegruppa Møteleder: Siri Kvam Haugland

09.00

Snyltere, v/ Birgitta Tjørhom, Nortura

10.00

Info fra Mattilsynet, v/ Guro Myrene

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Mikromineraler til sau, v/ Åshild Vaage, veterinær

13.15

Oppsummering i plenum

Kl.

Grønt Møteleder: Anne Vintland

09.00

 

Trender og utvikling i salg av økologiske, bær, frukt, poteter og grønnsaker, v/ Aina Bartmann, Landbrukets Økoløft

09.35

Slik driver jeg økologisk bær og grøntproduksjon, v/ Kjell Magne Larsen, produsent Lyngdal

10.00

Marked og trender for grøntprodukter, v/ Nina Heiberg, forsknings og utviklingssjef, Gartnerhallen

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av alle rom)

11.45

Marked og omsetningsmuligheter for lokalprodusert frukt, bær, grønnsaker og poteter.

- Eksempel på samarbeid mellom produsent, omsetter og kunde, v/ Tor Helge Arnevik, Thone Gunn Berentsen (BAMA) og Roy Byremo​ (Dyreparken)

Satsing på lokalproduserte poteter i Søgne, v/ Per Try og Sigbjørn Leidal

13.15

Oppsummering i plenum

Kl.

Økonomi Møteleder: Torleiv Roland

09.00

 

Bruk av tilskuddsmidler og skogfond til skogkultur og veier, v/ Jens Arild Kroken fylkesskogmester Vest- og Aust Agder

10.00

Store forskjeller i faste kostnader på gardsbruk, v Martin Svebestad, Klepp regnskap

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Slik driver vi på vårt bruk, v Gunn Elise og Torbjørn Helle

12.05

Økonomiske tilpasninger i grovfôrdyrkinga fra dyrking til forbrett med utgangspunkt i garden til Helle, v/ Jan Karstein Henriksen NLR og Catinka Jerkø  Tine.

13.15

Oppsummering i plenum

Kl.

Unge bønder

 

Følger de foredrag som er av interesse for hver enkelt.

13.30

Lunsj og hjemreise


 

Påmeldingsskjema:
Ved usikkerhet om innsendt påmeldingsskjema, kontakt Unni Osland.


Din e-postadresse
Ditt medlemsnummer (5 siffer)
Navn
Adresse
Postnr/sted
Telefonnummer

Overnatting, måltider, etc.

Opphold/alle måltider Enkeltrom  Dobbeltrom
Kun dagpakke Fredag  Lørdag
Middag fredag (ikke boende)
Navn på ledsager
Ledsager kun middag/overnatting
Meldinger (allergier etc.)  
Ung bonde Ja  Nei

Velg hvilket fagforedrag du vi delta på:

Svin
Melk
Storfe
Sau
Grønt
Økonomi