https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Rattus_norvegicus_1.jpgSmågnagerkurs

 

Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

 

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

 • eier eller leier en landbrukseiendom
 • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
 • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen (5 timer + 1 time eksamen)
  Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom inkl. veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet. Må fornyes etter 10 år
  Mattilsynet har godkjent at kurs kan gjennomføres hjemmefra via PC pga. koronasituasjonen.
  Dere vil da få tilsendt ei lenke på e-post som du klikker på. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd.
  Kurs høsten 2020 (5 t. + 1 t. eksamen)
   
 • Mandag 2. november kl 17.00-22.00
 • Tirsdag 17. november kl. 9.30-14.30
 • Onsdag 25. november kl. 17.00.22.00
 • Torsdag 10. desember kl. 9-30-14.30

 

Eksamen

Etter kurset er det eksamen, som tas på lokalt landbrukskontor.

 

Pris

Kursavgift inkl. bok og eksamensavgift. 1550,- for medlemmer NLR Agder, 3100,- for ikke-medlemmer.

 

Kursholder

Astrid Gissinger, ag@nlr.no, Tlf. 917 63 115

 

Påmelding her

 

Regelverk og instruks

Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernmiddelforskriften. Øvrige krav til bruk av gnagermidler finnes i Forskrift om skadedyrbekjempelse. Når det gjelder kommunenes og fylkesmannens oppgaver er  Instruks til kommune og fylkesmann om utøvelsen av delegert myndighet etter plantemiddelforskriften oppdatert til å også omfatte gnagermidler.

 

Kurslitteratur:
https://agder.nlr.no/media/3236097/kursbok-gnagerkurs-nlr-64-sider.pdf