Tid: 08.02.19 09:00 - 15.00
Sted: KVS Lyngdal, Agnefestveien 22, 4580 Lyngdal

 

Nå kan personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

 

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen (5 timer + 1 time eksamen)

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet. Må fornyes etter 10 år

 

Flere kurs, mer info og påmeldingsskjema finner du her

 

KURSMATERIELL

Kursbok

Nabovarsel

Protokoll