Invitasjon til samling for unge bønder i Agder


Når:    Torsdag 8. februar, kl. 19.00

Hvor: Hos Simon Simonsen/Jannike Lea Nystøl, Lindesnes Gård,
Rødbergsveien 100 i Lindesnes

 

Hva:   Omvisning i nytt melkefjøs. Orientering om planlegging, bygging og erfaringer så langt v/Simon og Jannike.
Detaljert om bygget v/Sten Ivar Skretting, FKRA
Kort om aktuelle landbrukspolitiske saker v/Finn Aasheim, Bondelaget.

Servering v/Tine og Nortura

Samlingen er helt gratis – ingen påmelding.

Velkommen!

Med hilsen Hildur, Eivind Odd, Mari, Salve, Ola og Finn fra: