Invitasjon til samling for unge bønder i Agder

 

Når:    Fredag 17. august, kl. 18.00 – ca. 21.00
Hvor: Pernille kafé på Evje

 

Program:

"Mattrygghet, smitteforebygging og dyrevelferd"

  • Mattrygghet og smittevern, dyr og planter – Ingrid Torstensen, Mattilsynet
  • God dyrevelferd – Bengt Egil Elve, Nortura
  • Aktuelle oppdateringer fra de ulike organisasjonene


Det blir servering av kveldsmat.

Samlingen er helt gratis – ingen påmelding.

Velkommen!

 

Med hilsen Hildur, Knut, Josefa, Ola og Finn fra: