Tid: 02.03.17 09:30 - 14.30
Sted: Landvik i Grimstad

 

Vi presenterer forsøksresultater for den nye sorten Hassel. Vellykket plantevern er en viktig del av produksjonen og vi har derfor invitert Ragnhild Nærstad fra Syngenta for å styrke denne delen av programmet. Ragnhild har tidligere jobbet som forsker innen plantesjukdommer på Bioforsk. Settepotetbransjen er også godt representert og vil presentere sine tiltak mot stengelråte og virus. Sist men ikke minst vil tidligpotetprodusent Tom Sigurd Dokkedal presentere hva han vektlegger i sin settepotetoppformering.