Tid: 07.02.18 10:00 - 15.30
Sted: Nibio Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad

 

Ca Kl 13.30 blir det gjennomgang av potethøster hos Tor Helge Arnevik, Bringsverdveien 80, 4885 Grimstad Påmelding senest mandag 5. februar til Sigbjørn tlf 90573641 eller epost: sigbjorn.leidal@nlr.no pga servering.

 

Program:

10.00: Ny tidligsort Hassel – styrker og svakheter. Dyrkingsveiledning, v/ Sigbjørn Leidal, NLR Agder

10.30: Resultat fra forsøk med nitrogengjødsling til Hassel, v/ Erling Stubhaug, forsker Nibio

11.00: Nye sorter fra inn- og utland. Info fra Bjarne Kjøs, Graminor, Alf Einar Bjørnstad, Norgro og Hans Arne Krogsti, Strand Unikorn.

11.40: Resultat fra forsøk med bekjemping av bladlus / virus i settepoteter. Sigbjørn Leidal, NLR Agder

12.00: Lunsj

12.45: Presentasjon av Grimme sine potetmaskiner. Nyttige råd og tips for valg av maskin, bruk og vedlikehold. Heine Hylleberg og Øystein Aas- Hveem, Grimme Skandinavien AS.

13.30: Gjennomgang av Grimme SE 140 potethøster hos Tor Helge Arnevik, v/ Heine Hylleberg og Øystein Aas-Hveem. Vidar Dalen fra Eiksenteret Rykene og Ole Jørgen Baarlid fra Eikmaskin Norge blir også med.

Ca 15.30: Slutt

Pris kr 250,- (Det serveres en varmrett med potet