Pløyedemonstrasjoner - med hjelp til innstilling av din plog

20.04.2017 (Oppdatert: 21.04.2017) ,  Jan Karstein Henriksen | Nyhet

Det blir 2 parallelle arrangement nå sist i april – så møt opp der det passer best/ er nærmest. Demonstrasjonene er aktuelle for produsenter med alle typer produksjoner. Hvis du også tar med din egen traktor og plog så er dette en god anledning til å få hjelp til innstilling.

Pløying med godt innstilt plog gir mindre dieselforbruk, pløyinga går raskere, det blir mindre jordarbeidingsbehov med dertil mindre jordbelastning, bedre såbed og mindre ugrasproblem.

 

Kort i starten av arrangementet om metoder og økonomi ved fornying av eng/beite

  • Aktuelle metoder for fornying av eng/beite og kostnader med dette.
  • Lønnsomhetsvurderinger – meravling som må til for å forsvare oftere fornying.
  • Oppskrift og kriterier for lønnsomhet med isåing i eng for å forlenge engas levetid.

Praktisk demonstrasjon av innstilling av vertens traktor med plog punkt for punkt.

Hjelp til innstilling av deltakernes egne ploger. Ta med din egen traktor og plog så skal du få hjelp så langt det er kapasitet. (Sørg for at skruer/stag er justerbare.)

 

Tid og sted:

Tirsdag 25. april kl 10 – ca kl 13 i Bjelland i Marnardal hos Ivar Eikeland. Oppmøte på Trygsland ca 1 km sør for Bjelland kirke.

Onsdag 26.april kl 10 – ca kl 13 på Trydal i Gjerstad hos Olav Trydal. Oppmøte på Trydal ca 5 km nordover forbi YX stasjonen i Gjerstad.    

 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder. Alle vel møtt. Undervegs i arrangementet blir det enkel servering.

 

Opplegg og demonstrasjon utføres av seniorrådgiver Jan Karstein Henriksen i NLR Agder