Tid: 02.03.17 18:00 - 22.00
Sted: Søgne VGS

 

 

 

Autorisasjon i plantevern

 

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

 

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kurstart.

 

Kurs for første gang (nye)

Du kan være med på teorikurset, men det er ikke obligatorisk. Men vi anbefaler det (7 timer) og leser pensum heime. Praksisdagen er obligatorisk (7 timer), deretter må du bestå eksamen, som tas i timen etter praksisdagen.

 

Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før. Du kan fornye sjøl om det har gått ut.

Vi arrangerer vi teorikurs på 7 timer og eksamen, som tas i timen etter kurset. Man kan også ta fornyingskurset på web, gå inn på mattilsynet.no. 

Kurs vinteren 2017
Teorikurs - fornying evt. nye:
• Tirsdag 14. februar KVS - Lyngdal vgs. kl. 09 -17 (7 t. + 1 t. eksamen)
• Onsdag 1. og torsdag 2. mars Søgne kl. 18-22 (begge dager)
• Mandag 6. mars Nibio - Grimstad kl. 09 -17 (7 t. + 1 t. eksamen)
• Torsdag 20. april, Tvedestrand vgs., Holt kl. 09 -17 (7 t. + 1 t. eksamen)


Praksidag - for deg som tar det for første gang
• Fredag 24. mars, Søgne vgs. Arr: Søgne vgs. Skole, påmelding tlf. 38 05 47 14 eller 913 60 016.
• Fredag 31. mars, Søgne vgs. Arr: Søgne vgs.
• Torsdag 27. april på Tvedestrand vgs., Holt kl. 09 -17(7 t. + 1 t. eksamen)


Pris:
• Kursavgift pr dag inkl. servering: Dagkurs pr dag: 1000,- for medlemmer i NLR Agder, 1200,- for ikke-medlemmer. Kveldskurs: Tillegg pr kurs: 350,-
• Avgift til fylket og mattilsynet for å få beviset: 180,-
• Boka ”Handtering og bruk av plantevernmidler” kr. 425,- Bestilles ved påmelding. Du kan også låne boka på kursdagen til kr. 50,-

 

PÅMELDINGSSKJEMA

eller ring 917 63 115. Påmeldingsfrist: 7 dager før kursstart

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder