Tid: 16.03.18 09:00 - 17.00
Sted: Søgne VGS, Søgnetunet 3, 4640 Søgne

 

Praksisdagen arrangeres av Søgne Videregående skole. Påmelding kan gjøres direkte til tlf. 38054714 eller 913 60 016 eller ved bruk av påmeldingsskjemaet vårt.

 

Autorisasjon i plantevern

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kurstart.

Kurs for første gang (nye)

Du kan være med på teorikurset, men det er ikke obligatorisk. Men vi anbefaler det (7 timer) og leser pensum heime. Praksisdagen er obligatorisk (7 timer), deretter må du bestå eksamen, som tas i timen etter praksisdagen.

Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før. Du kan fornye sjøl om det har gått ut.

Vi arrangerer vi teorikurs på 7 timer og eksamen, som tas i timen etter kurset. Man kan også ta fornyingskurset på web, gå inn på mattilsynet.no. 

KURSOVERSIKT, PRISER OG PÅMELDINGSSKJEMA

eller ring 917 63 115. Påmeldingsfrist: 7 dager før kursstart

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder