Salget av økologisk mat øker som aldri før, og norsk økologisk produksjon blir hengende etter. Må vi importere den økologiske maten? Eller kan vi gjennom felles satsing bygge opp en produksjon av økologisk mat på norske ressurser? Er du nysgjerrig på muligheter og utfordringer ved økologisk produksjon? Kom på vårt møte og hør om praktiske erfaringer.

Program

• Velkommen v/ Kari Brunvatne Kleivset, rektor på Søgne videregående skole
• Kort om Landbrukets ØKOLØFT v/Aina Bartmann, prosjektleder
• Hvorfor ønsker vi å satse på økt økologisk produksjon? v/ Finn Aasheim, organisasjonssjef, Norges Bondelag Agderkontoret
• Praktiske erfaringer fra egen gård
- Anne-Katrine Jensen, kjøtt- og melkeprodusent, Gjemnes i Mø...re og Romsdal
- Britt Mjåland, økologisk jordbærproduksjon, Marnardal, Vest-Agder
• Kaffepause og beinstrekk
• Økologisk drift i Agder – hva er viktig å tenke på v/ Georg Smedsland, rådgiver Norsk landbruksrådgiving
• Status og behov innen økologisk frukt, bær og grønt v/ Per Olav Skutle, styreleder Gartnerhallen

Debio, faglagene og Fylkesmannen vil også være tilstede under møtet. Det blir anledning til spørsmål og diskusjon etter hvert innlegg.


Arrangementet er gratis. Av hensyn til matservering ønsker vi påmelding innen 26. sept til: agder@bondelaget.no / tlf 38071971


Møtet er del av ØKOUKA Agder og et samarbeid mellom Aust-Agder Bondelag/ Vest-Agder Bondelag og Landbrukets ØKOLØFT

Bak Landbrukets ØKOLØFT står sju samarbeidspartnere: Oikos – Økologisk Norge, Økologiske foregangsfylker, Norsk landbruksrådgivning, Debio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Debio Info