Regional nettverkssamling for andelslandbruk

Bynært andelslandbruk på Dysterjordet på Ås.

Bynært andelslandbruk på Dysterjordet på Ås. (Foto: Emma Gerritsen)


Dato: 3. februar 2018 09:30 - 15:00
Sted: Søgne videregående skole
Ansvarlig: Oikos – Økologisk Norge og Oikos Agder i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe: Gardbrukere og styremedlemmer i andelslandbruk som er i gang eller planlegger oppstart. Dersom du er interessert i å starte opp et andelslandbruk er du også velkommen.
Påmeldingsfrist: 29.01.2018 23:59:00

Velkommen til en spennende dag for utviklingen av andelslandbruk på Agder.

Program for dagen:

Kl. 09.30 Registrering, frukt og drikke

Kl. 10.00 Velkommen v/Oikos Agder

 

 

Kl. 10.10 Andelslandbruk i 2018 – status og veien videre v/Marte Guttulsrød og Alexandra Devik fra Oikos – Økologisk Norge.

 
 

Marte Guttulsrød og Alexandra Devik.
Foto: Emma Gerritsen.

Kl. 11.00 Erfaringer fra flere andelslandbruk på Agder

Kl. 12.00 Mat og prat

Kl. 13.00 Aktuelle tema for veien videre på Agder: rekrutering, kommunikasjon, nettverksbygging og samarbeid. Vi får korte innledninger med påfølgende anledning til spørsmål og samtale.

Kl. 14.30 Søgne videregående skole – et kompetansesenter for andelslandbruk? v/rektor Kari Brunvatne Kleivset

Kl. 14.50 Oppsummering

Samlingen er gratis, og dekkes av prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet.