Maskindemonstrasjon - pløying, spredevogner for fastgjødsel og såfrøharv

27.09.2017 (Oppdatert: 27.09.2017) | Nyhet

Maskindemonstrasjon - pløying, spredevogner for fastgjødsel og såfrøharv. Lørdag 7. oktober klokka 10.00. På jordet like ved kirka i Valle i forbindelse med den årlige Sauesjåmarknaden.

Maskinene omtales, vises og prøvekjøres. Foto: Jan Karstein Henriksen

Demonstrasjonen er med Jan Karstein Henriksen og Jokob Saaghus fra Norsk Landbruksrådgiving Agder, maskinselgere fra Felleskjøpet og lokale bønder.

Maskinene omtales, vises og prøvekjøres og det vil bli vurderinger, erfaringsformidling og økonomibetraktninger undervegs.

 

 • Traktorer
 • Plog og pløying:
  • Kverneland Vendeplog
  • Praktisk demonstrasjon av innstilling av vendeplog.
 • Utstyr for fastgjødselhandtering:
  • Fliegl 8m3 vogn
  • Annovi spredevogn
  • Gaffner spredevogn
 • Såfrøharv:
  • Einbøck såfrøharv – såmaskin som kan egne seg til isåing og nysåing av eng.
  • Erfaringer, råd og økonomibetraktninger om bruk av såfrøharv til isåing i etablert eng, til plogfri fornying av eng og som harv/ såmaskin til tradisjonelle gjenlegg.

 

Undervegs i arrangementet blir det servering. Alle vel møtt.                 

Arrangører: Norsk Landbruksrådgiving Agder i samarbeid med Valle Bondelag, Sausjåmarknaden og Felleskjøpet.