Markdag Plantevern, sprøyting og sprøyteteknikk 16.05.2017 (Oppdatert: 16.05.2017) ,  Svein Lysestøl

 

Tid: 24.05.17 19:00 - 22.00
Sted: Lista, ved Festiviteten, Vanse

 

Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i korn og gras med fokus på redusert avdrift, aktuelle midler mot ugras i korn og gjenlegg og tiltak mot problemugras i eng, utstyr til sprøyting ved FKRA.

 

Arr: Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med FKRA

Rådgivere tilstede er Jan Karstein Henriksen, Sigbjørn Leidal og Svein Lysestøl og Ernst Netland fra FKRA.