Ledermøte/Nettverkssamling

Fr-Lø
22-23
nov
Scandic Sørlandet Hotell
12:00 - 13:00

Fylkesbondelagene og Landbruksråd Agder arrangerer lunsj-til-lunsj-møte for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner i Agder.

Våre samarbeidspartnere