Ledermøte for Aust-Agder Bondelag, Vest-Agder Bondelag, Telemark Bondelag - samt tillitsvalde i ulike samvirkeorganisasjoner.