Landbrukspolitisk møte på Holt onsdag 28. okt kl 19.30. Husk påmelding!

 

Onsdag 28. oktober inviterer Agder Bondelag til Landbrukspolitisk møte - kl. 19.30 i Festsalen på Holt Landbruksskole i Tvedestrand.

Møt:

Trine Vaag, styreleder i Nortura

Knut Erik Ulltveit, styreleder i Agder Bondelag

Tore Haugum, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Agder

Tema er framtida for Agderlandbruket og rammevilkår for næringa. Her har vi en gyllen mulighet til å komme med innspill til Bondelaget, Nortura og fylkesmannen om hva som må til for at vi skal sikre rekruttering til landbruket og at unge vil overta.

Enkel servering.

OBS:

Pga. koronaen settes et max antall på 50 deltakere.

Derfor må vi ha påmelding med navn og telefonnr til de som vil inn. Bønder fra hele fylket inviteres og prinsippet FØRSTE MANN TIL MØLLA gjelder!

Påmelding: E-post til Finn Aasheim finn.aasheim@bondelaget.no

eller SMS til Finn: 92295713

Smittevern:

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.