Kurs om skogbeskatning

Tirsdag
07
mar
Kristiansand

 

Beskrivelse:
Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer!

Inntektene fra skogen er skattepliktig som alle andre inntekter. Allikevel har skogbruksnæringen noen spesielle utfordringer som det har vært forsøkt å hensynta gjennom spesielle skatteregler. Om skogen skal beskattes som nærings- eller kapitalinntekt har frem til nå vært bestemt utfra en "utdatert" sjablongregel. Da det er nokså vanlig med ujevn avvirkning og tidvis store overskudd, har skogeieren hatt mulighet til å jevne ut inntektene skattemessig gjennom de såkalte gjennomsnittsligningsreglene. Fra 2016 er det innført nye regler for vurdering av om skogen anses som skattemessig virksomhet eller kapitalinntekt. Og, fra 2017 erstattes tidligere regler om gjennomsnittsligning med en ny ordning kalt tømmerkonto.

Norges Bondelag og Skogbrukets kursinstitutt inviterer i denne anledning til kurs om den nye skogbeskatningen. Her vil du lære mer om hva som er nytt, hvilke utfordringer og muligheter som ligger i regelverket, hvordan dette skal håndteres i praksis og hvordan dette påvirker skogbrukerens økonomi. Den enkelte skogeier må allerede ved levering av regnskapet for 2016 foreta en konkret vurdering knyttet til disse endringene. Dette kurset vil gi deg nyttige råd og tips som vil komme til stor nytte ved denne vurderingen.

Målgruppe:
Regnskapsførere, økonomiske rådgivere, skogforvaltere, ansatte i forvaltningen og andre med interesse for skog og skogøkonomi.

Forelesere:


Pål Kristian Ormstad
Rådgiver
Bondelagets Servicekontor ASBjørn Helge Bjørnstad
Prosjektkoordinator
Skogbrukets Kursinstitutt

 

 

 

Kursinnhold:

 • Nye regler for virksomhetsvurdering fra 1/1-2016
  • Hvor går grensen? - hobby, kapitalbeskatning eller virksomhetsbeskatning?
  • Hvordan håndterer vi overgangen?
 • Tømmerkonto erstatter gjennomsnittsligningsreglene fra 1/1-2017
  • Hvordan er de nye reglene, og hvordan håndterer vi dette i praksis?
  • Økonomiske konsekvenser?
 • Hvordan påvirker nye regler om virksomhetsvurdering og tømmerkonto eierskiftesituasjoner?
 • Skogfond
  • Smart bruk av skogfond med nye skatteregler
 • Skogøkonomi
  • Hva kjennetegner en fornuftig skogeier?
  • Hvordan planlegge driftsmessig optimalt?
  • Hvordan tilpasse seg nye skogbeskatningsregler?
 • Selskapsformer i skogbruket


Pris:
Kr 2.900

Kursavgiften inkluderer lunsj og elektronisk kursdokumentasjon. Har du behov for overnatting i forbindelse med deltakelse, er det fint om du selv tar direkte kontakt med hotellet angående dette (kontaktinformasjon til hotellet finner dere ved å klikke på linkene under).

Faglig oppdatering for regnskapsførere: 
Skatt og avgift (5 timer)
Finansregnskap (2 timer)
 

Tid og sted:
Start kl. 09:30
Avslutning kl. 16:30

Dato: Sted: Hotell: Påmeldingfrist:
14. februar Mosjøen Fru Haugans Hotel 14. januar
16. februar Haugesund Scandic Maritim 16. januar
17. februar Biri/Lillehammer Honne Hotell og Konferansesenter 17. januar
28. februar Oslo Thon Hotel Opera 28. januar
01. mars Bø i Telemark Bø Hotell 01. februar
03. mars Stjørdal Scandic Hell 03. februar
07. mars Kristiansand Scandic Kristiansand Bystranda 07. februar


Påmelding:
Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00 

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.

 

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere