Kurs – Landbruk og Marked – del II, Kristiansand, 6. – 7. des. 2021
Dyreparken Hotell v/Dyreparken i Kristiansand

Til kurset inviteres fylkesstyremedlemmer og ansatte i Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland Bondelag

I september 2020 gjennomførte vi det som nå kan kalles del I av dette kurset. Kurset ble godt mottatt og Knut Erik Ulltveit og Arthur Salte har jobbet med å få på plass en del II, der vi går enda lenger inn i materien landbruk og marked.