Kurs: økologisk jordbærproduksjon. Grimstad 8. februar.

Grip sjansen! Sjelden mulighet til å delta på kurs for å bli godt skodd til å klare omlegging og drift av en økologisk jordbærproduksjon. 8. februar i Grimstad!

Grip sjansen! Sjelden mulighet til å delta på kurs for å bli godt skodd til å klare omlegging og drift av en økologisk jordbærproduksjon. 8. februar i Grimstad!

Foto: Frøydis Lindén / FMHO


Dato: 8 februar 2017 09:30 - 16:00
Arrangør: NLR Agder i samarbeid med Føregangsfylke økologisk frukt og bær
Målgruppe: Produsenter som vil legge om til økologisk drift av jordbær for konsumsalg
Merknad: Produsenter som har mer enn tre timers reisevei, kan få inntil 1000,- i støtte dersom de trenger overnatting i forbindelse med kurset.
Sted: NIBIO's møtelokaler på Landvik i Grimstad

Fagdag/kursdag om økologisk jordbærdyrking på NIBIOs møtelokaler på Landvik i Grimstad onsdag 8/2 kl 09.30 – 16 ved Jan Karstein Henriksen i NLR Agder. Følgende fagemner blir tatt opp: Sorter, dyrkingssystem og dyrkingsopplegg, næring og gjødsling, plantevern, plukking og varehandtering, praktisk drift i feltene fra før planting og gjennom hele omløpet, økonomi med mer. Detaljert fagprogram kommer over nyttår.

PÅMELDING:


  PÅMELDINGSSKJEMA
Førenamn:
Etternamn:
Stad, fylke:
Fakturaadresse:
E-post:
Mobilnr:
Detaljar:

Dagpakke (300,-) Ynskjer støtte til overnatting (minimum 3 t reiseveg)

Melding til arrangør: