Kurs i biovarme på gården

Kurs i biovarme - flis eller ved - Lillesand 19. oktober.

Publisert 23.09.2021

Kurset vil omhandle biovarme (flis og ved). Vi legger opp til en praktisk kveld, der deltakerne får innblikk i hvordan ulike teknologier fungerer, og hva man må tenke på i en planleggingsfase.

Tid: Tirsdag 19. oktober kl. 16.00 - 20.30.
Sted: Hos Preben Gitmark, Gitmark 56, 4790 Lillesand
Arrangører: Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Agder i samarbeid med Agder gartnerlag, Lillesand bondelag og Høvåg og V. Moland skogeierlag.

Program:

16.00 - 17.45 Befaring: Vi ser på flisfyringsanlegget på Gitmark.

17.45 - 18.00 Vi forflytter oss til Horisonten, Lillesand.

18.00 - 18.30 Matbit

18.30 - 20.30 Foredrag og diskusjon innendørs

Hvorfor velge biovarme? Geir Skjevrak, Bygland Varmesentral

  • Behov på gården – flis eller vedanlegg?
  • Riktig dimensjonering
  • Forbrenning - Hva innebærer det å brenne biomasse?
  • Praktisk bruk - Hvor mye ettersyn?
  • Fliskvalitet, brenselslagring
  • Lønnsomhet i bioenergi

Tilskuddsordninger for landbruket. Roar Flatland, Innovasjon Norge

Energiløsninger for veksthusnæringa. Martin Knoop, energirådgiver, Gartnerforbundet.

------------------------------------------

Kurset er åpent for alle.

Det er gratis deltakelse, men begrenset antall plasser.

Deltagere med konkrete prosjekter på egen landbrukseiendom vil bli prioritert ved stor påmelding.

Påmelding innen 14. oktober kl. 22.00

Merk at det også vil bli arrangert kurs i biovarme i Marnardal tirsdag 26. oktober. Mer info om dette kommer.

 

Påmelding

Navn 

Representerer 

E-post 

Vurderer du biovarmeprosjekt på egen landbrukseiendom? Ja Nei

Matallergi/merknader 

Send påmelding