Kurs i biovarme på gården

Dato:

1. april 2019 17:00 - 21:00

Sted:

Repstad, Søgne

Ansvarlig:

Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Agder

Målgruppe:

Gårdbrukere

Påmeldingsfrist:

29.03.2019 14:00:00

Flislager.

Flislager. (Foto: Kjetil Øi / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Biovarme (flis og ved) – Søgne 1. april.

Kurset vil omhandle biovarme (flis og ved). Vi legger opp til en praktisk kveld, der deltakerne får innblikk i hvordan ulike fungerer, og hva man må tenke på før man går i gang.

Tid: Mandag 1. april 17.00–21.00.
Sted: Hos Svein Repstad, Repstadveien 311, 4640 Søgne.
Arrangører: Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Agder i samarbeid med bondelag og skogeierlag.

Program:

Hvorfor velge biovarme? Geir Skjevrak, Bygland Varmesentral

  • Behov på gården – flis eller vedanlegg?
  • Riktig dimensjonering
  • Forbrenning - Hva innebærer det å brenne biomasse?
  • Praktisk bruk - Hvor mye ettersyn?
  • Fliskvalitet, brenselslagring
  • Lønnsomhet i bioenergi

Tilskuddsordninger for landbruket. Roar Flatland, Innovasjon Norge

Befaring: Vi ser på flisfyringsanlegget på Repstad.

Gratis deltakelse.

Påmelding innen 29. mars kl. 14.00: