PEFC kurs for skogeiere!

– Meld deg på kurs, oppfordrer ansvarlig for kvalitet og miljø i AT Skog, Ann Kristin Lunde.

AT Skog vil i perioden fra 10. mai til 1. juni arrangere kurs i PEFC skogstandard for skogeiere.

 

Kurset arrangeres på 8 ulike steder i Agder og Telemark. Kurset består av en teoridel den første kvelden fra 18 til 21 og en praktisk del ute i skogen den andre kvelden fra 18 til 21. Begge kvelder er obligatoriske.

Bakgrunn: Alle skogeiere som hogger må ha kunnskap om PEFC kravene for å kunne levere sertifisert tømmer. Kravene beskriver hvordan hogst bør utføres og er et nyttig hjelpemiddel i forvaltning av skogen.

Målgruppe: Kurset passer for deg som ønsker å vite mer om skogforvaltning, eller for deg som har kurs fra før og trenger oppfriskning. Den nye standarden gjelder fra 1. januar 2017. Der er det noen endringer fra forrige versjon, som skogeiere bør kjenne til. Kurset er obligatorisk for skogeiere som ønsker å drive og levere tømmer fra egen skog, samt administrere egne drifter. For skogeiere med Levende skog-kurs av nyere dato (etter 2005), er dette fremdeles godkjent. AT Skog anbefaler likevel sterkt en oppdatering ettersom det er kommet nye kravpunkt og forenklinger i standarden, som det er en fordel for skogeier å vite om.

Vennligst fyll ut skjema under for påmelding innen 5. mai 2017.

Kurskostnad: 1500 kroner inkl. kursmateriell (dette blir delt ut på kurset). Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel.

Sted, dato og kursleder: 

  • Skien (AT Skogs lokaler)                     29. og 30. mai              Finn Schønning
  • Bø (Landbrukets hus på Gvarv)         31. mai og 1. juni         Finn Schønning
  • Fyresdal (Fyresdal Næringshage)      22. og 23. mai              Knut Nesland
  • Kviteseid (Sundvang)                           10. og 11. mai              Olav Inge Nordbø
  • Brokelandsheia (Heimat)                    22. og 23. mai              Trond Saga
  • Froland (Eikly)                                      29. og 30. mai              Jannicke Modell Røhmen
  • Lindesnes (Vigelandsstua)                  29. og 30. mai              Kjell Arne Rosseland
  • Evje (Furuly)                                          22. og 23. mai              Kjell Arne Rosseland

Dersom du ikke kan stille på feltkvelden, kan du delta på et annet sted. Beskriv i kommentarfeltet hvor du vil delta.

- See more at: http://www.atskog.no/pefc-kurs-for-skogeiere/#sthash.EHPPHQOa.dpuf