Kurs – ammekuproduksjon med vekt på økonomi

 

Kveld 2 – 6. desember (Evjetun, Evje):

Tilvekst hos slaktedyra – kva betydning har eit godt slakteoppgjer for økonomien. Nortura v. Elisabeth Kluften.

Avl og avlsframgang – avlen sin betydning for økonomien. Valg av gode livdyr. Nortura v. Elisabeth Kluften

Kveld 3 - 10. januar (Kvåstunet):

Rett og rimelig grovfor. Kva kan eg gjere for å senke grovforkostnadene mine? NLR Agder v Josefa AT

Økonomisk foring av dyra. NLR Agder v Josefa AT

Kveld 4 - 7. februar (Kvåstunet):

Kalving og kalvestell – råmjølkperioden. Betydningen av ein god start for kalven. Tine v. Mari Friestad

Kalving og kalveperioden sett frå veterinæren sin synsstad. Veterinær Kirsti Bjørndal.

 

Vi fylgjer opp med markdag om stell av beiter og beitebruk vår / sommar 2019.

PÅMELDING HER